15 fördelar och nackdelar med solceller och solenergi

Här berättar vi om 10 fördelar och 5 nackdelar med solceller och solenergi. Vi börjar med fördelarna och avslutar med nackdelarna.

10 fördelar med solceller och solenergi

 1. Solceller är miljövänliga
 2. Underhållskraven är obefintliga
 3. Solceller är lönsamt
 4. Solceller är tysta
 5. Statliga bidrag finns
 6. Nya tjänster gör solcellsbatterier lönsamma
 7. Du blir mindre känslig för elprishöjningar
 8. Solceller ökar värdet på ditt hus
 9. Solceller tar upp plats som inte används
 10. Ett tak är inte ett måste

1. Solceller är miljövänliga

Solceller är ett av de mest miljövänliga energislagen i världen, och en viktig komponent för att vi ska sluta vara beroende av fossila bränslen såsom olja och kol.

En viss miljöpåverkan finns vid tillverkningen och transporten av solcellerna. Men energiåterbetalningstiden är bara omkring 2–3 år, vilket är lite med tanke på att solceller klarar av att producera rikligt med solel i över 30 år.

2. Underhållskraven är obefintliga

Solceller kräver i princip inget underhåll. Snö åker normalt av tack vare solcellernas lutning, och smuts och damm regnar bort.

En solcellsanläggning har inte heller några rörliga delar som kan gå sönder eller något som förbrukas, såsom ved eller pellets. Det enda du behöver byta ut är växelriktaren som normalt håller 10–20 år.

3. Solceller är lönsamt

Solceller är lönsamt då återbetalningstiden normalt är 10–15 år, och livslängden för solceller är minst 30 år. Med solceller sparar du pengar tack vare att du slipper köpa el från ditt elbolag, och du tjänar också pengar genom att sälja el du inte gör av med till ditt elbolag.

4. Solceller är tysta

När du har dina solceller på taket är de helt tysta. Du kan ibland höra ett lågt brummande ljud från växelriktaren, men det är inget som stör.

5. Statliga bidrag finns

Regeringen har flera statliga bidrar som gör dina solceller mer lönsamma. Två av dessa är avdraget för grön teknik och skattereduktionen för såld solel. Staten vill alltså att fler ska köpa solceller; främst då det hjälper Sverige nå sina klimatmål, men även då Sverige får ett starkare elnät.

6. Nya tjänster gör solcellsbatterier lönsamma

Idag finns nätutjämningstjänster som ger dig bra betalt för den solel du lagrar i ditt solcellsbatteri. Avbetalningstiden för ett solcellsbatteri som är kopplat mot nätutjämningstjänsten CheckWatt är ca 5–6 år, vilket är lite då ett solcellsbatteri normalt håller i omkring 15 år.

7. Du blir mindre känslig för elprishöjningar

Då du tillverkar och använder din egen solel blir du mindre känslig för elprisökningar, och i förlängningen mindre beroende av ditt elbolag.

8. Solceller ökar värdet på ditt hus

Enligt en studie från Axel Bolin ökar en normalstor solcellsanläggning värdet på din villa med cirka 300 000 kr eller 40 000 kr per installerad kWp.

Samtidigt ökar inte taxeringsvärdet, och du får dra av totalkostnaden för solcellsanläggningen vid eventuell försäljning då solceller är en grundförbättring.

9. Solceller tar upp plats som inte används

Solceller tar upp plats på taket som du ändå inte använder till något annat. Så även om solceller normalt tar upp en yta på 25–50 kvadratmeter installeras de på en yta man ändå bara tittar på, och inte använder till något vettigt.

10. Ett tak är inte ett måste

Det går lika bra att installera solceller på marken som att installera dem på taket. En markinstallation av solceller producerar vanligtvis lika mycket solel som om solcellerna hade placerats på ett tak.

5 nackdelar med solceller och solenergi

 1. Investeringskostnaden är hög
 2. Produktionen av solel är ojämn över året
 3. Man kan inte bli självförsörjande med solcellsbatterier
 4. Skugga är problematiskt
 5. Rätt väderstreck och lutning krävs

1. Investeringskostnaden är hög

Som vi säger i vår artikel om pris för solceller kostar en normalstor solcellsanläggning på 10 kW ca 125 000 kr inklusive det gröna avdraget på 20 % av totalkostnaden.

Det är så pass mycket pengar att få har råd att köpa sin solcellsanläggning kontant. Att hyra solceller är inte att rekommendera då uthyraren tar en del av förtjänsten, och att ta ett solcellslån kostar pengar i form av ränta.

Men har du inte de pengar som krävs för att betala för sin solcellsanläggning direkt är lån generellt bättre än leasing.

2. Produktionen av solel är ojämn över året

Solceller i Sverige tillverkar under 10 % av årsproduktionen på vintern (november–februari), alltså när du behöver solelen som mest och då det är dyrast att köpa el från elbolaget.

Bristen på solljus på vintern är ett problem, men samtidigt har solceller en särskilt hög verkningsgrad när det är kallt ute. Dessutom tillverkar dina solceller fortfarande solel på vintern, men inte lika mycket som vid övriga årstider.

3. Man kan inte bli självförsörjande med solcellsbatterier

De solcellsbatterier du kan köpa idag är effektiva, men de är inte så pass effektiva så du kan bli självförsörjande på den solel solcellerna tillverkar.

För att klara av mörka dagar på höst och vinter måste du fortfarande köpa in el av ditt elbolag, om än lite mindre än du var tvungen att köpa innan du skaffade solceller.

4. Skugga är problematiskt

Skugga från exempelvis träd eller andra byggnader gör att hela solcellssystemet producerar mindre energi än optimalt.

Det räcker med att en solcell är skuggad för att hela anläggningen ska producera mindre energi än normalt. Problem med skugga kan man mildra, i många fall nästan eliminera, med en optimerare.

Men optimerare kostar pengar som påverkar återbetalningstiden för dina solceller, så det bästa är att placera dina solceller skuggfritt från första början.

5. Rätt väderstreck och lutning krävs

För att dina solceller ska kunna producera så nära sin toppeffekt som möjligt krävs en optimal lutning och en optimal placering.

Dina solceller ska helst vara riktade mot söder, men väst/öst går också bra. Solceller mot norr producerar väldigt lite solel.

Lutningen på dina solceller ska helst vara mellan 30–50 grader, vilket passande nog är en normal lutning för villatak. Solceller på platta tak behöver däremot en monteringsställning för att få en bra lutning.

Medelvärde: 5 Antal betyg: 1

Jämförelse av slutprodukter

fr.
kr/mån
fr.
kr/mån
fr.
kr/mån
Jämförelse

Therese Granberg

Therese är en erfaren SEO-skribent som bland annat gillar att skriva om teknik, mjukvara och bitcoin. Hon har också en universitetsexamen inom webbutveckling och webbsäkerhet.

Du kanske också gillar detta

Sveriges 15 djupaste sjöar

Läs mer

Vad är key card (nyckelkort) inom poker?

Läs mer

Höjer solceller taxeringsvärdet?

Läs mer

Vad är small blind/lilla mörken inom poker? (+ strategitips)

Läs mer
cross-circle