Återbetalningstid för solceller: Svar + Beräkning

Här lär du dig allt om hur lång återbetalningstiden är för solceller och vilka faktorer som bestämmer den.

Artikelns innehåll

  • Jämför solcellsofferter gratis
  • Smidig solcellskalkylator
  • Inga förpliktelser
  • Hjälp via telefon
Till Hemsol!

Vad är återbetalningstiden för solceller?

Återbetalningstiden för solceller är normalt mellan 8–14 år för en normalstor solcellsanläggning på 10 kW utan batterilagring.

Solcellsanläggningar med batterilagring har en längre återbetalningstid som ofta är närmare 15 år. Det lönar sig inte att använda solcellsbatterier för att lagra egentillverkad solel, även om det är tacksamt att kunna använda solel vid t ex strömavbrott och på natten.

Vad är en bra återbetalningstid?

En återbetalningstid som är kortare än 25 år är godkänd då solcellsanläggningar som installeras idag väntas hålla i minst 30 år.

Men även med en återbetalningstid över det normala, säg på 15 år, kommer du grovt räknat tjäna minst dubbla investeringskostnaden förutsatt att systemet håller över 30 år.

Den bästa möjliga återbetalningstiden som är någorlunda sannolik är på 6–8 år. Men för att dina solceller ska betalas av så fort krävs främst höga elpriser och hög elproduktion.

Detta påverkar återbetalningstiden för solceller

Återbetalningstiden för solceller påverkas av nedanstående 5 faktorer.

1. Priset på solcellsanläggningen

Ju billigare din solcellanläggning var att skaffa, desto snabbare går det att tjäna in investeringskostnaden.

2. Hur mycket solel som tillverkas

Ju mer solel din solcellsanläggning tillverkar, desto kortare blir återbetalningstiden. Skuggade solceller är en stor bov som minskar solelsproduktionen. Två andra saker som påverkar är solcellernas verkningsgrad och mängden solinstrålning.

3. Hur elpriset rör sig

Ett dyrt elpris ger en lägre återbetalningstid: Dels då du tjänar på att inte köpa in dyr el till ditt eget hushåll, och dels då du kan sälja den solel du tillverkar till ett bra pris.

Elpriset är den faktor som påverkar återbetalningstiden mest. En höjning av elpriset på 50 öre exkl skatter ger en minskad återbetalningstid på cirka 3 år, medan en höjning med 1 kr ger en förkortning på 6 år och så vidare.

4. Statliga stöd

Idag finns två statliga stöd som påverkar återbetalningstiden, och det är skattereduktionen för såld solel och det gröna avdraget.

Det gröna avdraget ger dig 20 % avdrag på totalkostnaden för solcellsanläggningen. Ett slopat grönt avdrag skulle betyda att återbetalningstiden förlängs med ca 2 år.

Skattereduktionen för såld solel är 60 öre per såld kWh, och en slopad skattereduktion skulle ökat återbetalningstiden med omkring 3,5 år. Inga offentliga planer finns på att slopa vare sig skattereduktionen eller det gröna avdraget.

5. Finansiering

Om du betalar för solcellsinstallationen kontant, alltså inte lånar pengar, får du en kortare återbetalningstid då du slipper betala ränta. Ju dyrare finansiering du skaffar för dina solceller, desto längre blir återbetalningstiden. Normala låneräntor och lånealternativ kan du läsa om i vår artikel om solcellslån.

Vanliga frågor

Ökar solceller värdet på min villa?

Ja, solceller ökar värdet på din villa med ca 14 % enligt en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet. Den fördelen har vi inte räknat med i denna artikel.

Kan underhållsavgifter påverkar återbetalningstiden?

Underhållsavgifter såsom rengöring av solceller och reparation eller utbyte av växelriktaren ökar återbetalningstiden marginellt. Men allt som allt är underhållskostnaderna för ett solcellssystem låga.

Medelvärde: 5 Antal betyg: 1

Jämför solcellsofferter gratis

Gratis solcellsofferter
Upp till 4 st
Upp till 3 st
Personlig rådgivning via telefon
Solcellskalkylator
Solcellsblogg

Therese Granberg

Therese är en erfaren SEO-skribent som bland annat gillar att skriva om teknik, mjukvara och bitcoin. Hon har också en universitetsexamen inom webbutveckling och webbsäkerhet.

Du kanske också gillar detta

Optimerare till solceller: Vad är det + är det värt pengarna?

Läs mer

Sveriges 15 största sjöar

Läs mer

Vad är en donkey (donk/åsna) inom poker?

Läs mer

Alla olika typer av solceller: Kiselsolceller, PERC-solceller mm.

Läs mer
cross-circle