10 fakta om solceller och solpaneler du kanske inte kände till!

Här berättar vi om 10 intressanta fakta om solceller och solpaneler du kanske inte visste om sedan tidigare.

Artikelns innehåll

  1. Det finns 150 000 solcellsanläggningar i Sverige
  2. Medeleffekten för en solcellsanläggning i Sverige är ca 10 kWp
  3. Solceller har en återbetalningstid på ca 10–15 år
  4. Det är bättre att köpa solceller idag än att vänta
  5. Nästan alla solceller är gjorda av kisel
  6. Solceller höjer värdet på din villa
  7. Solceller kräver sällan bygglov
  8. Solpaneler är helt tysta
  9. Man kan lagra solel i solcellsbatterier
  10. Solceller producerar solel även i skugga

Nedan berättar vi mer ingående om de fakta vi precis presenterat.

1. Det finns 150 000 solcellsanläggningar i Sverige

Enligt Energimyndighetens statistik från 2022 finns det ca 150 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en totaleffekt under 20 kW. Nästan alla av dem är villor som har solceller på taket.

Solcellsparker och andra kommersiella solcellsanläggningar räknas inte med här då de har en totaleffekt på långt över 20 kW.

2. Effekten för en solcellsanläggning i Sverige är ca 10 kWp

I Sverige är den genomsnittliga storleken för en solcellsanläggning ca 10 kWp enligt Energiverket. Solcellsanläggningar på 10 kWp har normalt ca 30 solpaneler som tar upp en takyta på cirka 60 kvadratmeter.

3. Solceller har en återbetalningstid på ca 10–15 år

Ett medelstort solcellssystem i Sverige har en återbetalningstid på ca 8–14 år. Men det är svårt att ge ett tydligt svar på återbetalningstiden.

Går elpriset upp kraftigt får du räkna med en återbetalningstid för dina solceller på mellan 7–8 år eller till och med lägre än så. Låga elpriser ger en längre återbetalningstid än normalt.

4. Det är bättre att köpa solceller idag än att vänta

Även om solceller förmodligen blir mer effektiva i framtiden, förmodligen också billigare, är det bättre att köpa solceller idag istället för att vänta. Idag får du ett grönt avdrag på 20 % av totalkostnaden och andra skattelättnader såsom en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

När solceller blir det nya normala kan du räkna med att de flesta skattelättnader försvinner. Det betyder att det sannolikt är mest lönsamt att skaffa solceller idag i stället för att vänta.

5. Nästan alla solceller är gjorda av kisel

95 % av alla solceller är gjorda av kisel. Det är ett ämne som är mycket vanligt och finns i jordskorpan. En annan positiv sak är att kiselsolceller är relativt enkla att återvinna.

6. Solceller höjer värdet på din villa

Enligt en studie från Axel Bolin (Pricing the Sun, 2019) ökar värdet på din villa med 300 000 kr, eller 40 000 kr per installerad kWp.

Det betyder att din solcellsanläggning betalat sig själv så fort solcellerna är uppe på taket. Detta då värdeökningen överstiger investeringskostnaden för solcellerna.

Läs mer: Så fungerar ett solcellslån

7. Solceller kräver sällan bygglov

Bygglov för solceller behövs sällan. Grundregeln är att så länge solcellerna följer byggnadens form behövs inget bygglov. Men undantag finns, såsom ifall det finns en detaljplan som förbjuder solceller eller om byggnaden är K-märkt.

8. Solpaneler är helt tysta

När dina solpaneler är uppe på taket är de helt tysta. De producerar alltså solel utan att göra något väsen av sig. Ett dovt brummande ljud kan ibland komma från växelriktaren som normalt finns nära elcentralen i huset, men det ljudet är inte störande.

9. Man kan lagra solel i solcellsbatterier

Solcellsbatterier kan användas för att lagra den solel som skapas. Att kunna spara den solel man tillverkar mitt på dagen till kvällen, alltså när elen är dyrare, är tacksamt. Men batterilagring för solceller lönar sig inte ifall du använder elen i din egen villa.

Däremot lönar det sig om du använder ditt solcellsbatteri tillsammans med en nätutjämningstjänst såsom CheckWatt. Då är återbetalningstiden ungefär 5–6 år, vilket är bra då ett solcellsbatteri oftast håller ca 15 år.

10. Solceller producerar solel även i skugga

Solceller behöver inte direkt solljus för att producera solel. De producerar mindre el än vanligt ifall de är skuggade eller har snö på sig, men de producerar fortfarande solel. Idealt ska du inte ha skugga på dina solceller oavsett tid på dagen, det ska din solcellsinstallatör se till.

Hur nöjd var du med innehållet?

Jämförelse av slutprodukter

fr.
kr/mån
fr.
kr/mån
fr.
kr/mån
Jämförelse

Therese Granberg

Therese är en erfaren SEO-skribent som bland annat gillar att skriva om teknik, mjukvara och bitcoin. Hon har också en universitetsexamen inom webbutveckling och webbsäkerhet.

Du kanske också gillar detta

Vad är hot streak inom poker?

Läs mer

Ökar husets värde om man installerar solceller?

Läs mer

Vad är jackpot inom poker?

Läs mer

Vad är pot committed inom poker?

Läs mer
cross-circle