Världens 10 fattigaste länder

Här berättar vi om världens 10 fattigaste länder enligt måttstocken BNP per capita. Just BNP per capita ger ett värde som säger ungefär hur rikt ett land är, och hur hög levnadsstandard ett land ett land har. BNP/capita bygger på hur mycket som produceras i landet.

Samtidigt finns det svagheter i begreppet BNP per capita. Måttet säger bland annat inget om hur mycket svartarbete som pågår eller vad som tillverkas. Men BNP per capita är trots sina tillkortakommanden det bästa måttet vi har för att mäta levnadsstandarden i ett land. Dessutom kant ex ha hög BNP/capita men ändå ha en stor fattigdom bland stora grupper som i oljestater.

Nedan ger vi dig en sammanfattning över de 10 fattigaste länderna i världen. Därefter berättar vi mer djupgående om varför varje land vi tar upp är särskilt fattigt.

De 10 fattigaste länderna i världen

Som du snart kommer märka är konstrasten stor mot världens rikaste länder där du bland annat hittar Sverige.

10. Liberia (BNP/capita 1 788 dollar)

Bild: Erik Heshman

Liberia har varit ett av Afrikas fattigaste länder under många år. Den största anledningen till det är det inbördeskrig som pågick under 1990-talet och en bit in på 2000-talet. Kriget ledde även till att stora delar av landets infrastruktur förstördes.

Idag försöker Liberia hitta olja och komma igång med att exportera timmer. De vill även bli stora exportörer inom palmolja och kakao. Om landet lyckas med sina exportambitioner kan det mycket väl bli rikare.

9. Chad (BNP/capita 1 787 dollar)

Bild: David Starney

Efter att Chad blivit självständigt från Frankrike hade de svårt att komma på fötterna. Det är främst all korruption och alla konflikter som medfört att landet förblivit mycket fattigt. Den senaste statskuppen skedde 2021 då hela den gamla regeringen löstes upp. Det torra klimatet har inte heller hjälpt till.

En positiv sak är att Chad har världens tionde största oljereserv. Men trots att så är fallet är landet hopplöst fattigt.

8. Malawi (BNP/capita 1 682 dollar)

Bild: Swati Shidaran

Ett klimat med torka kombinerat med översvämningar har försvårat för detta lilla afrikanska land. I Malawi är jordbruket viktigt, och när klimatet inte ger några bra förutsättningar för jordbruk blir det hungersnöd och fattigdom i landet.

Ett annat problem är att Malawis invånare inte har möjlighet att specialisera sig för något speciellt yrke. Bonde är det inget fel att vara, men alla i hela landet kan inte vara bönder. Den icke-existerande tjänstesektorn är ett stort problem för den ekonomiska tillväxten i landet.

7. Nigeria (BNP/capita 1 600 dollar)

Bild: Wikimedia

Nigerias ekonomi har länge tagit skada av främst ett ineffektivt styre, arbetslöshet, korruption och ett dåligt utbildningssystem.

Men det kan bli bättre tider för Nigeria. Militärstyret är borta och ekonomin breddas sakta men säkert. Istället för att i princip bara exportera olja och kol exporterar landet nu även plast, målarfärg, konstgödsel, cement och militärfordon i större kvantiteter.

Ett annat gott tecken är att Nigeria har blivit ledande i Afrika inom nöjes- och läkemedelsindustrin. Landet har alltså förutsättningar för att ta sig ur fattigdomen. Sen gäller det förstås att de pengar som kommer in fördelas någorlunda rättvist bland befolkningen.

6. Moçambique (BNP/capita 1 556 dollar)

Bild: Ton Rutikens

Moçambique blev självständigt 1975, men har sedan dess haft ett inbördeskrig som skadat både invånarna och ekonomin. Även om inbördeskriget är över sedan 1992 har landet inte återhämtat sig på långa vägar.

Idag lever mer än 60 % av befolkningen i fattigdom och läget ser inte ut att förbättras. Dålig sjukvård, korruption och brist på rent vatten är tre viktiga orsaker till att landet är fortsatt fattigt.

5. Kongo-Kinshasa (BNP/capita 1 474 dollar)

Bild: Sylvian Lechti

Kongo-Kinshasa eller Demokratiska Republiken Kongo fick sin självständighet från Belgien 1960. Men omställningen till ett fritt land kom aldrig. Istället fick invånarna i landet stå ut med med politiska konflikter, korruption, dålig sjukvård och ett dåligt utbildningssystem.

Kongo-Kinshasa har faktiskt potential att få en betydligt bättre ekonomi. I synnerhet då landet exporterar stora mängder koppar och kobolt som båda är viktiga material inom bilindustrin.

Det gäller förstås samtidigt att landets överskott fördelas jämt bland befolkningen, och så är det inte idag. En tredjedel av nationens befolkning på cirka 100 miljoner invånare lever i extrem fattigdom.

4. Somalia (BNP/capita 1 374 dollar)

Bild: Wikimedia

Somalia blev klassat som världens minst utvecklade land av FN 2020. Deras ekonomi är inte heller mycket att hurra över även om de inte är precis fattigast i världen.

Viktiga anledningar till att Somalia är fattigt är det inbördeskrig som plågat landet och så även den korruption som fortfarande existerar. I Somalia finns det också starka klaner som inte gillar varandra, vilket försvårar inför skapandet av ett mer stabilt territorium.

Cirka 40 % av landets befolkning lever i extrem fattigdom. Runt 80 % är nomader som har ett par djur såsom getter och får och försörjer sig med hjälp av det. Det finns få andra jobbmöjligheter än att vara nomad med djur i Somalia, vilket även det fått ekonomin att inte bättra sig.

3. Centralafrikanska republiken (BNP/capita 1 127 dollar)

Bild: Alexis

Centralafrikanska republiken är ett extremt fattigt land på grund av bland annat politiska konflikter, och klanliknande konflikter mellan de grupper som bor i landet. Inkomstklyftorna mellan rika och fattiga är mycket stora och landets elit äger i princip allt av värde inklusive landets naturtillgångar.

Landet får internationell hjälp från bland annat Frankrike men den hjälpen kan bara lindra de akuta problemen i Centralafrikanska republiken. En unik sak är även att de införde bitcoin som nationalvaluta 2022 tillsammans med redan existerande CFA franc som är knuten till euron.

2. Burundi (BNP per capita 891 dollar)

Bild: Wikimedia

Burundi är ett litet land i Centralafrika som är närmast tomt på naturresurser och har en dåligt fungerande industri. Det finns lite olja och mineraler, med betoning på lite. Cirka 90 % av befolkningen arbetar med jordbruk och det finns få möjligheter att utbilda sig.

Landet exporterar nästan bara kaffe och te men inkomsterna från det räcker inte långt. Burundi har varit beroende av internationellt bistånd i många år och kommer sannolikt få bistånd under många år framöver.

Politisk stabilitet, ett bättre utbildningssystem och mer pengar i bistånd är några av de saker som krävs för att landet ska kunna komma på fötter.

1. Sydsudan (BNP/capita 516 dollar)

Bild: Marko Gulazzini

Sydsudan är världens fattigaste land. Nationen hittar du mitt i Saharaöknen. Det finns inga naturresurser att tala om förutom oljan, och klimatet är extremt hett. Just oljan, närmare bestämt fördelningen av vinsterna från oljan, har lett till inbördeskrig mellan Sydsudan och Sudan.

Sydsudan har inga exportinkomster att tala om förutom de pengar som kommer in från försäljning av olja. Landet är kraftigt biståndsberoende och kommer sannolikt att vara det under en lång tid framöver.

Vanligt ställda frågor

Vilket är det fattigaste landet i Afrika?

Det fattigaste landet i Afrika är Sydsudan.

Vilket är det fattigaste landet i Asien?

Det fattigaste landet i Asien är Nepal.

Vilket är det fattigaste landet på kontinenten Australien?

Det fattigaste landet i kontinenten Australien är Papya Nya Guinea.

Vilket är det fattigaste landet i Europa?

Det fattigaste landet i Europa är Ukraina.

Vilket är det fattigaste landet i Nordamerika?

Det fattigaste landet i Nordamerika är Haiti.

Vilket är det fattigaste landet i Sydamerika?

Det fattigaste landet i Sydamerika är Venezuela.

Medelvärde: 4.2 Antal betyg: 5

Therese Granberg

Therese är en erfaren SEO-skribent som bland annat gillar att skriva om teknik, mjukvara och bitcoin. Hon har också en universitetsexamen inom webbutveckling och webbsäkerhet.

Du kanske också gillar detta

Vad är World Poker Tour (WPT)?

Läs mer

Vad är junk hand (en skithand) inom poker?

Läs mer

NordicBet Poker: Test och recension (+ Hämta bonus)

Läs mer

10 träningstips för att gå ner i vikt

Läs mer
cross-circle