Bygglov för solceller: När behövs det?

Här får du reda på allt du behöver veta om när bygglov krävs för solceller.

Artikelns innehåll

Behövs bygglov för solceller?

Nej, grundregeln är att bygglov inte krävs för solceller. Så länge solcellerna följer byggnadens form och lutning krävs normalt inget bygglov.

Krav för bygglovsfrihet för solceller

  • Solcellerna ska vara monterade utanför byggnaden.
  • Solcellerna ska följa byggnadens lutning och form.
  • Byggnaden får inte vara K-märkt.
  • Byggnaden får inte vara av riksintresse för totalförsvaret.
  • Områdets detaljplan tillåter solceller, eller om detaljplan saknas helt.

Kräver solceller på marken bygglov?

Nej, solceller på marken kräver inte bygglov så länge solcellerna installeras utanför detaljplanerat område. Bygglov krävs däremot för eventuella teknikbodar, transformatorstationer och andra byggnader som krävs för att solcellerna ska fungera.

Kräver soltak bygglov?

Nej, soltak kräver inte bygglov så länge byggnadens karaktär inte ändras. Ett exempel på när bygglov krävs är om det gamla taket var svart och det nya solcellstaket är rött.

Krävs bygganmälan för solceller?

Nej, vanligtvis krävs inte en bygganmälan för installation av solceller. Om solcellerna riskerar att påverka bärande konstruktion, byggnadens nödutgångar och/eller utrymningsvägar vid brand krävs bygganmälan.

Vad kostar ett bygglov för solceller?

Ett bygglov för solceller kostar normalt mellan 1 500–10 000 kronor. Mindre kommuner har en snittkostnad på ca 2 500 kr, medan större kommuner har en snittkostnad på omkring 6 500 kr. Det finns också kommuner som inte tar betalt för bygglov till solceller, Linköping är en av dem.

Läs mer: Vad kostar solceller egentligen?

Hur lång är väntetiden för svar på bygglovsansökan?

Efter att din bygglovsansökan lämnats in till din kommuns byggnadsnämnd tar det vanligtvis 1–10 veckor innan du får reda på om startbesked ges eller inte. Exakt hur lång handläggningstiden är beror främst på vilken kommun du bor i och hur byggnämndens arbetsbelastning ser ut.

Vanliga frågor

Kräver solceller på vägg bygglov?

Nej, så länge solcellerna följer väggen och inte förändrar byggnadens karaktär krävs inget bygglov. Solceller på vägg monteras i princip alltid så byggnaden behåller sitt ursprungliga utseende.

Hur ansöker jag om bygglov för solceller?

Du hör av dig till din kommuns byggnadsnämnd, och om de säger att ett bygglov krävs behöver du lämna in en bygglovsansökan till dem. Den solcellsinstallatör du har hjälper dig gärna med detta, så det är sällan nödvändigt att själv behöva kontakta kommunen.

Kan jag påbörja installationen innan bygglovet är godkänt?

Ja, du kan påbörja solcellsinstallationen innan bygglovet är godkänt av kommunens byggnadsnämnd. Men det är få, om ens något, installationsföretag som går med på att börja installera solceller ifall startbesked inte finns.

Om kommunen ger ett nej på din bygglovsansökan, och solcellerna redan är uppe på taket, måste det återställas till det ursprungliga skicket. Och det måste du betala för ur egen ficka.

Vad betyder att "solcellerna följer byggnadens form"?

Därom tvistar de lärde. Boverket och mark- och miljödomstolen har haft lite olika tankar om det, så någon tydlig rättslig praxis finns inte. Tolkningen om solcellerna följer byggnadens form är alltså individuell, och det är lite problematiskt.

Hur nöjd var du med innehållet?

Jämförelse av slutprodukter

fr.
kr/mån
fr.
kr/mån
fr.
kr/mån
Jämförelse

Therese Granberg

Therese är en erfaren SEO-skribent som bland annat gillar att skriva om teknik, mjukvara och bitcoin. Hon har också en universitetsexamen inom webbutveckling och webbsäkerhet.

Du kanske också gillar detta

Vad är en aktiv spelare inom poker?

Läs mer

Pokerspelaren Jason Koon: Karriär och biografi

Läs mer

Återbetalningstid för solceller: Svar + Beräkning

Läs mer

Vad är overpair inom poker?

Läs mer
cross-circle