Solceller: Köpguide med tips inför ditt köp

Här får du kompletta steg för steg-instruktioner med tips och råd inför ditt köp av solceller.

Köpguide för solceller

 • Jämför solcellsofferter gratis
 • Smidig solcellskalkylator
 • Inga förpliktelser
 • Hjälp via telefon
Till Hemsol!

En kort introduktion om solceller

 • En normalstor solcellsanläggning på 10 kW kostar normalt 130 000 kr inklusive installation och grönt avdrag.
 • Återbetalningstiden för solceller är generellt 8–14 år.
 • Antalet installerade solcellsanläggningar i Sverige har ökat med över 1 000 % de senaste 8 åren.
 • Solceller, och i förlängningen solenergi, är en förnybar energikälla som är bra för miljön.
 • Bäst möjlighet att få ett bra pris hos en lokal installatör har du ifall du jämför offerter från flera solcellsföretag. Det kan du göra gratis via Hemsol.

1. Har du rätt förutsättningar för solceller?

Taket måste ha en fri yta på minst 20 kvadratmeter

För att din solcellsanläggning ska vara lönsam måste den ha en effekt på minst 3 kW, och för att lyckas med det krävs solceller som tar upp en takyta på omkring 20 kvadratmeter. En normalstor solcellsanläggning på 10 kW kräver en fri takyta på ca 45 kvadratmeter.

Tänk också på att det går bra att ha solcellerna på marken i stället ifall en takinstallation inte är möjlig. Fast om kan du välja mellan att ha solceller på taket och solceller på marken borde du välja en takinstallation av dina solceller.

Läs mer: Hur mycket solceller behöver man?

Solceller trivs inte i skugga

Solceller ska ha helst ha ett skuggfritt läge. Skuggning minskar solcellernas förmåga att producera solel, så vid skuggning förlängs återbetalningstiden för hela solcellsanläggningen.

Kortare skuggning av solcellerna morgon eller kväll är inte hela världen, men blir dina solceller skuggade mitt på dagen är det inte värt pengarna att skaffa solceller.

Innan du ger upp, kontrollera om solcellerna har ett skuggfritt läge vid en markinstallation. Kontrollera också om skuggningen på solcellsanläggningen på taket går att förhindra, exempelvis genom att fälla ett träd.

Läs mer: Så påverkar skuggning solelsproduktionen

Kontrollera om bygglov krävs

Du behöver i princip aldrig något bygglov för dina solceller ifall anläggningen följer takets form och lutning.

Det finns tillfällen då bygglov krävs, som ifall solcellsinstallationen påverkar byggnadens utseende, om byggnaden är K-märkt eller om byggnaden är placerad på en plats som är av intresse för totalförsvaret.

Men även om din solcellsanläggning är bygglovsbefriad är det en bra idé att kontakta kommunens byggnadsnämnd. Det är de som beviljar bygglov, och de berättar även om bygganmälan för solcellsanläggningen krävs.

Bygganmälan behövs främst om anläggningen påverkar byggnadens brandskydd eller den bärande konstruktionen.

Läs mer: Så fungerar det med bygglov för solceller

Säkerställ att taket är i bra skick

Du måste säkerställa att fastighetens tak har de egenskaper som krävs, och är i det skick som krävs, för att en solcellsinstallation ska vara möjlig och ekonomiskt hållbar.

Taket måste hålla i minst 25–30 år till

Livslängden på taket ska vara minst 25–30 år till. Så om du tänkt att byta ut eller reparera taket, gör det då innan du sätter solceller på det. Att reparera eller byta ut ett tak med solceller är både svårt och dyrt.

Taket måste vara hållbart

Taket som solcellerna ska monteras på måste ha en tillräckligt hög bärighet för att klara av solcellernas vikt, och så äventunga snölaster och hårda vindar.

Taket måste vara av rätt material

Du kan inte installera solceller på eternittak som normalt innehåller hälsofarlig asbest, men alla andra populära takmaterial fungerar bra för en solcellsinstallation.

Taket ska helst vetta mot syd

Om ditt tak vetter mot syd eller öster och väster är det lämpligt för solceller. Tak som vetter mot syd ger den högsta solelsproduktionen, medan tak som vetter mot öst och väst ger en bra solelsproduktion.

Att ha sina solceller riktade mot norr är normalt inte värt det på grund av solens svaga instrålning från den riktningen.

Takets lutning är det inte lika noga med. Idealt ska ditt villatak ha en lutning på 35–50 grader, men en lutning på 10–60 grader går också bra. Som mest förlorar du omkring 15 % av solcellernas elproduktion ifall solcellerna placeras i bra, men inte perfekt lutning.

Den produktionsökning du får är alltså inte så stor att det är lönt att rikta solcellerna med ställningar så de får en ideal vinkel.

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis ska man tänka så här: har ditt tak en vinkel på över 60 grader och inte vetter mot syd är en markinstallation att föredra. Annars är solceller på taket den bästa vägen att gå förutsatt att du har ett tak i bra skick som inte är ett eternittak.

2. Hur ska du finansiera solcellerna?

Det bästa är att betala för solcellerna kontant då den ränta och andra låneavgifter som tillkommer vid lån förlänger återbetalningstiden för solcellsanläggningen. Om en kontant betalning inte är möjlig har du nedanstående finansieringsalternativ att välja på.

Att utöka bolånet

Att utöka bolånet ger dig lägst ränta, men det kräver samtidigt att du äger din egen bostad och att det finns utrymme att höja bolånet. Den lägsta bolånehöjningen du får göra för banken är normalt 100 000 kr, och ditt bolån får inte överstiga 85 % av bostadens värde efter att du lånat för dina solceller.

För att höja sitt eget bolån krävs ett personligt möte med din bankkontakt. Tänk också på att amorteringskravet kan höjas ifall du utökar ditt bolån.

 • En normal bolåneränta är ca 5 % år 2024.

Privatlån

När du tar ett privatlån behöver du inte pantsätta något. Att finansiera sina solceller med ett privatlån är populärt då räntan är relativt låg och den maximala avbetalningstiden är ganska lång, i många fall upp emot 15 år.

 • En normal ränta för privatlån är ca 8 % år 2024.

Solcellslån

Ett solcellslån är ungefär samma som ett privatlån. De erbjuds av storbanker såsom SEB och Swedbank. Dessa lån har vanligtvis en marginellt lägre ränta än privatlån, men bankerna ställer nästan alltid krav på vilka solcellsinstallatörer som får sköta installationsarbetet.

 • En normal ränta för privatlån är ca 7,5 % år 2024.

Leasing

Att hyra eller leasa sina solceller är i normalfallet inte värt pengarna. Du betalar en hög ränta, du får inte använda avdraget för grön teknik vid installationen och det är dyrt och krångligt att säga upp leasingavtalet ifall du till exempel vill sälja din fastighet.

3. Vad ska ingå i solcellsanläggningen?

Installatören väljer den hårdvara som ska ingå

Val av hårdvara såsom solpaneler, växelriktare, och montagesystem är inget du själv behöver välja ut, eller ens får välja ut. Solcellsinstallatörerna köper in stora partier av produkter de tror på och erbjuder dem till dig som ett paketpris där både hårdvara och installation ingår.

Tack vare detta behöver du inte säkerställa att produkterna passar med varandra, för det arbetet har solcellsinstallatören redan gjort.

Jämför saker såsom pris och garantier

Idealt ska din solcellsanläggning ha:

 • Ett lågt pris per kW. Ju lägre pris per kW din anläggning har, desto bättre är det. År 2024 har en normalstor solcellsanläggning på 10 kW ett pris per kW på ca 12 000 kr.
 • En effektgaranti på minst 80 % av originaleffekten efter 25 år. En sämre effektgaranti än så ska du inte acceptera.
 • En växelriktare med flera MPPT:er ifall solcellsanläggningen ska vetta mot öst och väst. En MPPT räcker vid sydlig riktning.
 • En produktgaranti på växelriktaren som överstiger 10 år. En lägre produktgaranti än så tyder på att växelriktaren är av dålig kvalitet.

Överväg om icke-nödvändig utrustning ska ingå

Det finns tre produkter inom icke-nödvändig utrustning som är värda att ta upp: optimerare, solcellsbatteri och solföljare.

Med ett solcellsbatteri kan du lagra överbliven solel och jämna ut elnätet med tjänster såsom CheckWatt. Ett solcellsbatteri som du bara lagrar egentillverkad el i är inte värt pengarna.

En solcellsoptimerare är i regel värd pengarna ifall solcellerna ska placeras ut väst och öst, eller om din solcellsanläggning kommer ha problem med skugga.

Solföljare är apparater som ser till att dina solceller följer solen och därmed producerar lite mer solel än normalt. Men investeringskostnaden för solföljare är inte värd pengarna då återbetalningstiden för hela systemet förlängs.

4. Beställ och jämför solcellsofferter

Beställ solcellsofferter

Börja med att ta dig till Hemsol.se för att jämföra solcellsofferter mot varandra.

Väl där ska du uppge följande saker:

 • Vilket ytskikt ditt tak har såsom tegel, plåt eller papp.
 • Vilka väderstreck taket vetter mot såsom östlig, västlig eller sydlig riktning.
 • Takets uppskattade lutning angivet i grader.
 • Fastighetens elförbrukning uppgiven i kWh per år.
 • Takets höjd, alltså avståndet från markplan till takfoten, alltså där taket börjar.
 • Om du vill att solcellsbatteri, optimerare och/eller solföljare ska ingå.

Du behöver inte uppge precis allt, men ju fler uppgifter solcellsinstallatörerna får, desto lättare blir det att ta fram solcellsofferter till dig.

Du får dina solcellsofferter

När du fått dina solcellsofferter finns det med uppgifter som rör:

 • När offerten utfärdades och hur länge den är giltig.
 • Priset för solcellsanläggningen inklusive installation och grönt avdrag.
 • Vilken hårdvara som ingår såsom solpaneler och växelriktare.
 • Vilka garantier som lämnas på solpaneler, växelriktare och hela solcellsanläggningen.
 • Beräkningar som visar vilka vind- och snölaster solcellsanläggningen klarar av.
 • När installationen kan påbörjas och slutföras.
 • Information om solcellsföretaget.
 • Vilka betalningsvillkor som gäller.

Du jämför de solcellsofferter du fått

När du har alla solcellsofferter du fått framför dig är det viktigt att du jämför:

 • Effektgarantin för solpanelerna som minst ska vara 80 % efter 25 år.
 • Produktgarantin för solceller och växelriktare.
 • Installationsgarantin för hela solcellsanläggningen.
 • Priset per watt för varje solcellsanläggning.
 • Den verkningsgrad solpanelerna har.

5. Solcellerna installeras och driftsätts

En solcellsinstallation sker grovt sett i fem etapper.

1. Föranmälan till elbolaget

Det företag som ska installera dina solceller ska föranmäla din solcellsanläggning till ditt elbolag. En normal behandlingstid för en föranmälan för solceller är 1–4 månader, den genomsnittliga behandlingstiden är ca 3 månader. Se därför till att installatören föranmäler din anläggning i god tid.

2. Solcellsanläggningen installeras

Att installera solcellsanläggningen tar normalt bara några dagar. Först monteras solpanelerna och växelriktaren, sen kopplar en elektriker samman solpaneler, växelriktare, elcentral och elmätare.

3. En färdiganmälan görs

En testkörning av din anläggning görs, och om den går som det ska följs det av att solcellsinstallatören skickar en färdiganmälan till ditt elbolag. En färdiganmälan för en solcellsinstallation har normalt en behandlingstid på ca 2 veckor.

4. Solcellsanläggningen kopplas till elnätet

För att detta ska lyckas krävs en smart elmätare som kan mäta både köpt (inmatad) och såld (utmatad) el. Om du har en icke-smart mätare får du en ny, smart mätare av ditt elbolag utan att behöva betala för det.

Ifall du redan har en smart elmätare i fastigheten räcker det om den programmeras om. Den kan ditt elnätsbolag nästan alltid göra på distans, så det går fort och smidigt.

5. Ett externt företag besiktar anläggningen (frivilligt)

Då det är du som ansvarar för att solcellsanläggningen är installerad på rätt sätt kan det vara bra att få ett andra utlåtande från ett oberoende solcellsföretag.

Ett andra utlåtande om solcellsinstallationen kostar normalt ca 5 000–7 000 kr. Det är ingen nödvändighet men en bra åtgärd för att vara säker på att installationen är felfri. Ifall brister hittas måste solcellsinstallatören åtgärda dem inom skälig tid.

I normalfallet gör man en anläggningsbesiktning efter anläggningen varit i drift ca 2–4 veckor.

6. Produktionsavtal tecknas så du kan sälja din solel

För att kunna sälja den solel du inte gör av med i din fastighet krävs ett produktionsavtal. Ett produktionsavtal kan du teckna så fort du har en smart elmätare som är rätt programmerad, och en nätansluten solcellsanläggning som är driftsatt.

Krav för att få sälja solel

För att kunna sälja solel behöver du ha:

 • Produktionsavtal som bestämmer din ersättning för såld solel.
 • Förbrukningsavtal som bestämmer priset för den el du köper av elbolaget.
 • Ett kontrakt med ett elbolag som har både produktions- och förbrukningsavtalet hos.

Det är alltid gratis att skaffa förbrukningsavtal, och nästan alltid gratis att skaffa produktionsavtal för dina solceller.

Så skaffar du ett bra produktionsavtal

Nedan berättar vi om viktiga faktorer du borde tänka på i samband med att du tecknar ditt produktionsavtal.

 • Jämför vilken ersättning du får per såld kWh solel. Utmatningspriset är den viktigaste faktorn, och den lättaste faktorn att jämföra.
 • Jämför årsavgiften för produktionsavtalen. Ju lägre årsavgiften är desto bättre är det, men tänk på att elbolag med låga årsavgifter ofta har en lägre ersättning för såld solel och vice versa.
 • Kontrollera om du måste ha både förbruknings- och produktionsavtal hos samma elbolag. Att ha förbruknings- och produktionsavtal hos samma elbolag är att rekommendera då du nästan alltid tjänar pengar på det. Elbolag som inte ställer krav på att du är helkund ger normalt en låg ersättning för såld solel.
 • Räkna på hur mycket producerad solel du kommer göra av med själv. Ju mer el du säljer till elbolaget, desto viktigare är det att skaffa ett produktionsavtal som ger dig en hög ersättning för såld solel. Kommer du däremot köpa in en stor mängd el av elbolaget, och sälja desto mindre, är det viktigare med ett bra förbrukningsavtal och ett produktionsavtal med en låg årsavgift.

Så skaffar du ett bra förbrukningsavtal

Som solelsproducent ska du tänka på nedanstående faktorer i samband med att du skaffar ett förbrukningsavtal för el.

 • Är elpriset rörligt eller fast. Ett rörligt elpris är i normalfallet billigast, men samtidigt blir du känslig för extrema elprishöjningar vid exempelvis krig, olycka eller naturkatastrof.
 • Påslaget på spotpriset för el. Ett normalt tillägg på spotpriset är ca 7,5 öre per kWh.
 • Hur hög årsavgiften är. Det är vanligt att avtal med låga årsavgifter har ett högre pris per inköpt kWh och vice versa.
 • Hur lång uppsägningstiden är. Denna faktor är särskilt viktig ifall du har ett förbrukningsavtal med fast pris per köpt kWh.

7. Underhåll solcellsanläggningen

En solcellsanläggning kräver inte mycket underhåll. Normalt räcker det om du kontrollerar att:

 • Alla kablar är hela och fria från exempelvis sprickor.
 • Inga larmindikatorer lyser på växelriktaren.
 • Inga solceller är missfärgade av exempelvis vatteninsläpp.
 • Titta efter och torka bort eventuella alger som kan finnas längst ner på modulerna.

Om du vill vara riktigt säker på att din solcellsanläggning fungerar som den ska är det en bra idé att anlita en fackman som synar och funktionstestar anläggningen med ett par års mellanrum.

När du egenkontrollerar systemet själv är det viktigt att göra det särskilt noggrant efter vintern, som är den årstid som sliter mest på solcellerna.

Medelvärde: 5 Antal betyg: 2

Jämför solcellsofferter gratis

Gratis solcellsofferter
Upp till 4 st
Upp till 3 st
Personlig rådgivning via telefon
Solcellskalkylator
Solcellsblogg

Therese Granberg

Therese är en erfaren SEO-skribent som bland annat gillar att skriva om teknik, mjukvara och bitcoin. Hon har också en universitetsexamen inom webbutveckling och webbsäkerhet.

Du kanske också gillar detta

Vad är royal flush inom poker? (+ Handranking och tips)

Läs mer

10 träningsprylar som gör dig bättre

Läs mer

10 bästa manliga tennisspelarna genom tiderna

Läs mer

De 10 bästa starthänderna i Texas Holdém

Läs mer
cross-circle